Visi, Misi dan Objektif

VISI UMK

Peneraju pembangunan modal insan bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global.

 

MISI PPKPK 

  • Kami menyediakan perkhidmatan perancangan strategik, penyaluran maklumat korporat institusi dan pengurusan kualiti bagi menyokong visi UMK untuk pembangunan modal insan bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global.
  • Menyediakan perkhidmatan pemantauan terhadap tadbir urus dan pencapaian Universiti.
  • Bertanggungjawab untuk bertindak sebagai benteng utama (Pemudah cara dan penghubung) Universiti.

 

OBJEKTIF 

  • Pengurusan dan tadbir urus yang berkesan berkaitan hal ehwal pengurusan strategik, data dan kualiti kepada pihak berkepentingan secara cekap dan sistematik.
  • Menyalurkan maklumat korporat UMK yang tepat dan berwibawa kepada pihak yang berkepentingan dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Mendorong inisiatif pembudayaan kualiti dan inovasi bagi menyokong hasrat UMK diiktiraf sebagai sebuah Universiti yang mengamalkan budaya kerja cemerlang.
  • Bertindak bagi pembangunan korporat dan pengurusan kualiti Universiti serta bertanggungjawab kepada pematuhan peraturan dan peruntukan perundangan.