Pusat Pengurusan Strategik

Pusat Pengurusan Strategik

  1. Sekretariat kepada Jawatankuasa Pemantau Pelan Strategik UMK dan Pelan Strategik Universiti;
  2. Memantau pencapaian Universiti (sepertimana digariskan di dalam Pelan Strategik Universiti) melalui pelaksanaan aktiviti Pusat Tanggungjawab (PTj) yang menyokong objektif jangka panjang Universiti;
  3. Menyediakan laporan pencapaian KPI Universiti sebanyak empat (4) kali setahun kepada Jawatankuasa Pengurusan Universiti;
  4. Menyelaras pengumpulan dan penghantaran data Sistem Peningkatan Kualiti Data KPM (MyMoheS);
  5. Menyelaras pengumpulan dan penghantaran data Sistem Badan Berkanun (SBSys);
  6. Menyelaras pengumpulan pencapaian Universiti bagi pelaporan Critical Agenda Projects (CAPs), National Key Results Area (NKRA), Universiti Key Results Area (UKRA) dan lain-lain;