Pertandingan Laman Web Dalaman UMK 2016

Pertandingan Laman Web UMK merupakan salah satu usaha didalam penambahbaikan semua Laman Web Pusat Tanggungjawab supaya maklumat yang disampaikan pada laman web adalah berkualiti dan terkini. Laman web merupakan salah satu platform yang amat penting didalam menyatukan Universiti Malaysia Kelantan dengan masyarakat luar.

Penarafan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kedudukan UMK dalam penilaian oleh MDEC iaitu Provider-Based Evaluation (ProBE). Penyertaan semua PTJ adalah secara automatik dan akan mula dinilai bermula April 2016. Berikut merupakan kriteria-kriteria bagi laman web dalaman UMK pada tahun 2016:

 

Muat Turun Kriteria - Klik Disini

Berita Terkini

Pembangunan e-Prestasi

image

Sistem Mengukur Prestasi
Pejabat Penolong Naib Canselor bersama-sama Pusat Teknologi Maklumat sedang berusaha untuk membangunkan sistem e-Prestasi

Laman Sektor Awam Ditutup

image

Konsolidasi Laman Web MAMPU
Lebih Kurang 750 Laman Web Sektor Awam Akan Ditutup Menjelang Penghujung Tahun 2015 kerana sebahagian besar daripada laman web kerajaan berkenaan tidak diuruskan atau dikemaskini.